Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Pokemonspellen.nl. In deze Disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door de informatie en de diensten op Pokemonspellen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande Disclaimer en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pokemonspellen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pokemonspellen.nl. Een uitzondering hierop zijn de Pokemon kaarten, deze worden verstrekt door onze partner Pokemonkaart.nl, hier rust geen copyright op die door Pokemonkaart.nl gehanteerd wordt.

Pokemonspellen.nl is geen eigenaar van de kleurplaten, maar heeft deze voor de kleinste Pokemon fans uit openbare bronnen verzameld. Deze kleurplaten kunnen geprint en gedeeld worden. Mocht u eigenaar zijn van een kleurplaat en van mening zijn dat deze ten onrechte op Pokemonspellen.nl staat, neem dat contact met ons via de contact pagina. Wij zullen deze dan verwijderen.

Alle spellen op deze site zijn gemaakt door, of in opdracht van, Talentz Web voor Pokemonspellen.nl. Voor Pokemon Memory is een klein deel van de code van Nate Wiley gebruikt: (https://codepen.io/natewiley/pen/BawOqL). Voor de prijsvraag hebben we voor de layout deels code van Mitali (codingartistweb.com) gebruikt.

Geen garantie op juistheid

Voor alle informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde waarde. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Pokemonspellen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
Pokemonspellen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Pokemonspellen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze Disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Disclaimer van Pokemonspellen.nl op deze pagina.

Scroll naar boven